Alles van waarde is weerloos

Wordt van aanraakbaarheid rijk

En aan alles gelijk.

Lucebert uit het gedicht “de zeer oude zingt”

Als dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals #metoo aan het licht bracht, en in de slibstream daarvan andere affaires zich openbaren, geeft dat een schok. De aarde onder ieders voeten beeft. De moederschoot huilt. Die huilende aardschokken doen iedereen die het aangaat op de grondvesten schudden.

In de Healing Tao schudden we vaak onszelf en ons lichaam. Deze beweging, die ieder op zichzelf afstemt, schudt los wat niet meer meegaat in de flow van het leven; dat wat ballast is geworden. Bij aanvang van de training schudden geeft een opgeruimd gevoel. De daaropvolgende Chi Kung oefeningen zorgen voor een maagdelijke frisheid. Zoals je ‘s ochtends een kussen opschudt om de nacht eruit te bevrijden, en er weer ruimte ontstaat voor frisse helderheid.

Geconfronteerd worden met seksueel getint machtsmisbruik geeft een opschudding van geheel andere aard. Een golf van walging, ongeloof, verdriet, woede, en meer. Het lichaam verstrakt, het hart sluit, de geest vernauwd.  Daar waar in een warming-up het schudden het lichaam opent en ontspant, het hart blij wordt en de geest verruimt, is er na zo’n schok liefdevolle aandacht nodig, tijd en reflectie om de stress te ontkrampen.

In het schokken wordt herijkt: Waar sta je nu? Opkomende vragen willen beantwoord worden. Grenzen hersteld: Wat kan wel, en wat kan niet. Wat is er gehoord, en waar wordt gehoor aan gegeven? Wat wordt berecht en rechtgezet?
Dat proces herijkt interne waarden, persoonlijke en maatschappelijke normen, ethische (beroeps)codes. Omgangsvormen. Waarden die het handelen bepalen.

#metoo heeft de ogen geopend en het besef vergroot dat ieder mens in een bepaalde situatie kwetsbaar is, manipuleerbaar, of onmachtig.

Waar we nu staan, vraagt enerzijds om introspectie en anderzijds om het aanvaarden van consequenties.

Hoe ga je om met het kwetsbare?

In de Healing Tao en de Chi Nei Tsang (orgaanmassage) cultiveren we het kwetsbare. Dat wat hard en onkwetsbaar is, is immers minder toegankelijk voor de stroom van het leven; een teken van veroudering en stagnatie.

Technieken maken energieker en vitaler door het transformeren van seksuele energie. Met andere subtiele technieken leer je je leven en je raakbaarheid lief te hebben.

In een beschermende omgeving kan een student of cliënt zelf het kwetsbare openleggen, om daar liefde en levensenergie toe te laten en zich zo te ontwapenen. Het onkwetsbare harnas of de harde afscherming ontwikkelt naar zachtheid en vitaliteit. Een docent of behandelaar faciliteert met een respectvolle omhulling, totdat het kwetsbare tot volle wasdom is gegroeid en de volwassen student zelf zorgdraagt.

Het is een intrinsieke kwaliteit om in situaties oog te hebben voor het kwetsbare, los van de rol die je speelt. Het naakte te zien waarmee we allemaal zijn geboren, onschuldig en vol levenssappen, open en teder. Als de knoppen in de lente. Door de schoonheid ervan zo aantrekkelijk.

De naschokken van #metoo kunnen het effect hebben als van het schudden in de Tao training, zoals we dat bewust opzoeken: het opschudden van denkbeelden en gedragspatronen.
Het schudden maakt helder waar we leven toelaten en waar we leven blokkeren. Omdat er bij een goede training of privésessie tot leven komt wat een fijn gevoel geeft, kan het trainen verslavend werken. Een gezonde gewoonte. De leraar of masseur (m/v) symboliseert niet zelden de toegang tot dat fijne gevoel; die levenslust en stralende gezondheid. Daarmee kan het zo zijn dat ze macht toebedeeld krijgen en een rolmodel-functie vervullen.

De naschokken van #metoo nodigen uit te herijken, ook op het gebied van macht en rolmodellen.

Verschil in macht kan in de soort relatie liggen, zoals leraar-leerling, behandelaar-cliënt, ouder-kind, leidinggevende-medewerker. Er is ook sprake van machtsverschil bij een zeker leeftijdsverschil. Het land van herkomst speelt mee. Het maakt uit of je uit een arbeidersmilieu komt, of dat je verkeerd tussen professoren en geleerden. Ook al hebben we officieel geen randen en standen meer.

Iedere relatie en (liefdes)paar zal een antwoord geven op hoe zich te verhouden met subtiele machtsverschillen. Het is de kunst om te ervaren waar de ongelijkheden liggen, en die zo aan te wenden dat er sprake is van een liefdesbeweging van geven en ontvangen, in plaats van een machtsstrijd over wie het voor het zeggen heeft. Hoe verder de machtsverschillen uit elkaar liggen, hoe meer besef van ethiek en verantwoordelijkheid nodig is om uit de strijd te blijven. Net als beseffen dat macht een afrodisiacum kan zijn.

Posities waarin je macht hebt, zijn niet zelden eenzaam. In het aangaan van die eenzaamheid ligt kracht verscholen. Innerlijke kracht die zorgvuldigheid vraagt naar buiten toe. En (zelf)zorg om in balans te blijven zodat je bestand bent tegen de verleidingen van macht. Want macht is niet alleen aantrekkelijk door de kracht die er van uit gaat, macht erotiseert ook.

In de Healing Tao en Chi Nei Tsang werken we met seksuele energie voor heling, en vanwege de revitaliserende werking ervan. Een spannende combinatie. Dit vraagt integriteit van de leraar of behandelaar als machthebber, om helder te zijn in de intentie tot heling. En om uit de verwarring te blijven als er iets zo moois zich kwetsbaar opent en de levensenergie vrijer gaat stromen. De machthebber die zich richt op heling weet dat hij/zij daarvan in dienst staat. Inzicht in zichzelf, cultivatie en bewustzijn helpen hem of haar.

En nu?
#metoo is aan het verstillen.
De pijn is bloot gelegd. De wonden worden gelikt.
Tijd om consequenties te aanvaarden.
Verantwoordelijk zijn voor hetgeen ingesloten wordt en uitgesloten.
Heldere keuze in wat wel kan en wat niet kan.

Wat heeft #metoo in jou aangeraakt?

Ik ben nog steeds geraakt door de woorden van de Dalai Lama die een paar jaar geleden voorspelde dat de westerse vrouw een mondiale verschuiving teweeg zou brengen.
Toen voelde ik me persoonlijk geraakt omdat ik een westerse vrouw ben. Nu ben ik trots dat we het geheime openbaren, de schaamte voorbij gaan en machthebbenden aanklagen als zij over een intiminteitsgrens zijn gegaan.
We verzwijgen niet meer wat ons slachtoffer maakte. Intern gesterkt genoeg om naar buiten te komen en op te komen voor de kracht van kwetsbaarheid. Het liefdesspel bevrijden van smet, schuld en vrees. Bedding gevend aan het leven en vrouwelijke waarden belichamen.

Zorg voor het kwetsbare en heling door heldere, transparante seksuele energie omarm ik in mijn werk. Ik wens in het hele Healing Tao en Chi Nei Tsang veld studenten en clienten toe dat ze hun eigen innerlijke kompas aanspreken zodat ze zichzelf onder begeleiding van een ervaren leraar met een zuivere intentie kunnen ontplooien.

 

 

Comments are closed.