Dao vd Vrouw Opleiding

Deze opleiding heeft als hoofddoel vrouwen te leren hoe ze liefdevol en verantwoord les in de Daoïstische traditie kunnen geven aan andere vrouwen. Vrijwel alle facetten van het vrouw-zijn komen aan bod.

Eind 2017 start een 2-jarige pilot van de opleiding met een select gezelschap van vrouwelijke Healing Tao (Associate) Instructors. Begin 2019 start Dao van de Vrouw voor het eerst als 4-jarige deeltijdopleiding.

 

Bronnen

De technieken die je in de beroepsopleiding Dao van de Vrouw leert, zijn enerzijds gebaseerd op de traditionele seksuele kungfu van de Healing Love uit de Universal Healing Tao, zoals Mantak Chia die heeft overgedragen en levende leraren als Inge Maassen, Dirkje Veltman, Maitreya Piontek, Saïda Desilets en Fabienne Flammand die verdiept hebben.

Anderzijds is de opleiding gebaseerd op de overgeleverde gedichten van de Onsterfelijke Zusters Sun Bu-er, Wu Cailuan, Fan Yunqiao, Cui Shaoxuan, Zhou Xuanjing.

Mantak Chia steunt de opleiding en het certificaat vanuit het Universal Healing Tao Systeem.

 

Opbouw vanuit het hart

Wezenlijk in de didactische opbouw van de docentenopleiding Dao van de Vrouw is dat het trainen start in het hart.

Starten in het hart betekent dat we vanuit eigenliefde en respect contact maken met iemands aan- of afwezigheid, lichaam, seksualiteit, sensualiteit en vitaliteit. Het betekent ook dat we van begin af aan ruimte geven aan spiritualiteit. Beginnen vanuit het hart is aanvangen vanuit verbinding, beseffend dat in contact zijn met jezelf voorwaarde is om in contact te zijn met een ander.

We diepen de Healing Tao-technieken uit vanuit het hart, met alle zielsbewegingen die daarbij horen. De bouwstenen zijn bekend, maar de stapeling is anders en we voegen ondersteunende elementen uit aanverwante tradities toe.

 

Aan bod komt…

 • Het aannemende hart dat denkt en voelt, het kompas naar compassie en de zetel van de ziel is.
 • De gemeenschap van vrouwen waar je welkom bent en waar je mag onderzoeken hoe jij je verhoudt tot vrouwen en de diverse rollen die vrouwen hebben.
 • De 6 Helende Klanken beoefenen vanuit hartsverbinding, in het bekken en om je seksualiteit van emotionele blokkades te ontdoen.
 • Diverse meditaties op je interne water-en-vuur: de zon schijnt op het water, de lotusbloemmeditatie, de witte nevel-meditatie.
 • De ovariumademhaling.
 • Het kristallen ei-ritueel voor heling van je seksualiteit, van je eigendomsrecht op je lichaam en je seksualiteit, voor het ervaren van de liefdesbeweging, om te de-traumatiseren, energie en (draag)kracht op te bouwen, te aarden, hormonale balans te bereiken, voor verjonging, en voor innerlijk weten.
 • De orgastische opwaartse trek en het krachtslot (traditie van Mantak Chia) en de orgastische golf (nieuwe techniek).
 • Borstmassage voor hormonale balans en ter preventie.
 • De 3 wateren van de vrouw: de anatomie en hoe je de 3 wateren bewerkstelligt.
 • Diverse vormen van orgasme: piekorgasme, hele lichaam-orgasme, vallei-orgasme.
 • Kundalini: wat het is en hoe je het herkent bij jezelf en je studenten, wat de voor- en nadelen zijn, hoe je het kunt opwekken en wat je doet als het spontaan opkomt.
 • Drie verschillende manieren om de Rode Draak te verslaan en wat de voor- en nadelen zijn.

 

Ter ondersteuning

De volgende elementen ondersteunen het opleidingsaanbod:

 • Tao Yin-yoga
 • Buikdans en dansimprovisatie
 • Kringspieroefeningen
 • Massage van de obstakels (de riffen) en het bekkenbodem
 • Systemische opstellingen
 • Sjamanistische rituelen
 • Ervaren van het vrouw-zijn als dochter, moeder, maagd, minnares, muze, hoer, priesteres, wijze, heks, genezeres, …, ook aan de hand van menstruatiecyclus.
 • Aanroepen van de muzen van de kunsten (beelden, sprookjes, essays…).
 • Ervaren hoe onze collectieve vrouwenkracht ontkracht, verkracht, verkettert en onderdrukt en daardoor verwond is en hoe we het collectief helen door middel van aandacht geven aan  vrouwelijk leiderschap.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Door de aard van de technieken is een nevendoel dat de studenten een eigen innerlijk proces doormaken waarin zij bewerkstelligen of ervaren…

 • Dat het hartcentrum bewust aangestuurd kan openen en sluiten en een centrum is van denken en voelen.
 • Dat het hartcentrum toegang heeft tot de ziel en tot de bron, waarbij de bewegingen van de ziel herkend en door ruimte en adem ondersteund worden. Het eigen hartcentrum is op die manier het beginpunt van de training en van elke begeleiding.
 • Dat sensualiteit (zintuiglijk waarnemend aanwezig zijn) een geboortegeschenk en de gezonde basis van vitaliteit is.
 • Dat elke mens eigendomsrecht op haar seksualiteit en levensenergie heeft.
 • Dat hun vrouw-zijn belichaamd is.
 • Dat ze feminiene waarden leven, de kracht van verbinden inzetten en zachtheid en souplesse gebruiken als pijlers voor groei en ontwikkeling.

 

Aantal studie-uren

Een indicatie van de totale studiebelasting is in de pilotfase 500 uur. De intensiteit van de opleiding hangt mede af van hoe diep de student de ervaringen en inzichten in haar persoonlijke leven verkiest te verwerken en integreren.

In de pilotfase bestaat de opleiding uit verschillende onderdelen:

 • Er zijn 16 lesdagen van ieder 6 uur.
  Voor het studiejaar 2017-2018 zijn de volgende 7 lesdagen gepland:
  4 februari 2018
  10 maart 2018
  8 apr 2018
  13 mei 2018
  17 juni 2018
  Na deze eerste fase volgt een evaluatie.
  Voor aanvang van de opleiding worden de data van alle lesdagen bekend gemaakt.
 • Tussen de lesdagen door neemt de student minimaal 16 keer deel aan groepsintervisie van 2½ uur.
 • Tijdens de opleiding geeft de student minimaal 14 uur les aan derden. De student besluit zelf welk onderdeel van de Dao van de Vrouw ze wil doceren en in welke vorm (bijvoorbeeld als weekend of als een serie wekelijkse lessen). Het is aan de student (en haar leerlingen) wanneer ze start met doceren. Als de student meer uren lesgeeft dan de verplichte 14 uur, worden die extra uren gezien als werkuren en niet meegerekend in de studiebelasting.
 • Gedurende de hele opleidingsperiode maakt de student zich door middel van zelfstudie de theorie eigen.
 • Gemiddeld 2 uur per week oefent de student zelfstandig om zich te bekwamen in de eigen interne alchemie.
 • Ter afronding schrijft elke student een essay. Het schrijven van het essay zal gemiddeld 20 uur beslaan.
 • Afhankelijk van de achtergrond van de student komt er een stage bij, waarin de student met een ervaren Healing Love-docent meeloopt. Heeft de student voldoende ervaring in de Healing Love-technieken van de Healing Tao of vergelijkbare ervaring met vrouwengroepen, dan is de meeloopstage overbodig.
 • Het kan zijn dat de student behoefte heeft aan supervisie. Daar maakt de student zelf afspraken voor bij een zelf verkozen begeleider.

 

Tussentijdse evaluatie

Rond lesdag 7 vindt en evaluatie plaats, in ieder geval met Dirkje Veltman en de student en op verzoek met een betrokken vakdocent. De evaluatie heeft als doel eventuele knelpunten op te sporen en waar nodig bij te sturen. Dit geldt voor alle betrokkenen.

 

Certificering

De opleiding wordt afgerond met een testdag en het schrijven van een essay. Als het niveau voor beide onderdelen voldoende is, krijgt de student het certificaat Docent Dao vd Vrouw van de Stichting Healing Tao Opleidingen. Dit certificaat heeft de goedkeuring van Mantak Chia en ontvangt steun vanuit het internationale Universal Healing Tao Systeem.

Het certificaat blijft 3 jaar geldig. Als de student de titel van Docent Dao van de Vrouw wil behouden, volgt zij jaarlijks minimaal 32 uur bijscholing in dit vakgebied.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Vrouw zijn, hetzij biologisch vrouw, hetzij transgender, hetzij hermafrodiet
 • Associate Healing Tao Instructor zijn
 • Bekend zijn met het kristallen ei-ritueel
 • Het vermogen tot (zelf) reflectie
 • Minimaal 28 jaar oud zijn ( in een enkel geval kan hiervan afgeweken worden)
 • In goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn

 

Investering bij deelname aan de pilot

De opleiding wordt eind 2017 / begin 2018 als pilot aan de huidige Associate Healing Tao Instructors aangeboden. Door met deze groep te starten kan de Docentenopleiding Dao vd Vrouw inhoudelijk nog worden bijgestuurd. De financiële investering is daarom bewust laag gehouden.

De 2-jarige pilot kost in zijn geheel € 997,- exclusief btw maar inclusief:

 • 16 opleidingsdagen van 6 uur elk
 • Een digitaal naslagwerk waarin theorie en praktijk worden behandeld.

De opleiding is door het CRKBO erkent als post-hbo-opleiding waardoor alle kosten vrijgesteld zijn van btw.

 

Klachten

De Docentenopleiding Dao van de Vrouw is een onderdeel van het opleidingsaanbod van de Stichting Healing Tao Opleidingen. De stichting doet er alles aan om binnen haar doelstellingen kwalitatief goede opleidingen te verzorgen en zorgvuldig met studenten en docenten om te gaan. Toch kan het vóórkomen dat een betrokkene meent in haar belang aangetast te zijn.

Als de student en haar docent of trainer deze situatie niet onderling kunnen oplossen, is de volgende stap een oplossing te vinden in samenspraak met de Stichting Healing Tao Opleidingen. Leidt die mogelijkheid evenmin tot een bevredigend resultaat, dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Stichting.

 

brochure Dao vd Vrouw Docentenopleiding

Bij belangstelling kun je direct contact met me opnemen