Privacy

Ik dank je voor je belangstelling in mijn werk en je vertrouwen om persoonsgegevens aan mij te geven. Ik respecteer je privacy en ga ik met zorg om met de aan mij verstrekte gegevens.

Er wordt vertrouwelijk met je gegevens om gegaan en nooit aan derden verstrekt. Alles wat digitaal aan mij is toevertrouwt delete ik zodra ik heb geantwoord. Bij de trainingen en consulten die ik geef gaat het om het hier en nu. Hetgeen wat er op dat moment relevant is wordt besproken en naar gehandeld, ik maak er geen enkele aantekening van. Dit houdt mij scherp en alert, maar het kan ook zijn dat ik cruciale informatie soms ben vergeten en het bij een training, consult of adviesvraag belangrijk is dat je me dat nogmaals mee deelt.

Gegevens die ik wel bewaar zijn de contact- en factuur gegevens. Je krijgt van mij circa twee nieuwsbrieven per jaar. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee jij je makkelijk uit mijn adressenbestand kunt verwijderen. Bij deelname aan een activiteit ontvang je van mij een factuur op naam. Deze factuur deel ik met mijn accountant en indien gevraagd met de belastingdienst.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb bewaard aan jou toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dirkjeveltman.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou afkomstig is vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, mrz ( de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoort nummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken. Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Ik neem de bescherming van jou gegevens serieus en neem passende maatregelen die in mijn macht liggen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij toch aanwijzigingen vind van misbruik vind ik het fijn als je mij contacteert.